3. November 2019

Kaffe & Kunnskap "Finnmarksbyen på Trondenes"

Lokasjon

Trondenes Historiske Senter

Start:

13:30

Slutt:

14:30

Gjennoppbygginga av Finnmark etter krigen skjedde fra Harstad. Her ble det også etablert 5 oppsamlingsleirer siden de evakuerte fra krigen, ikke kunne flytte heim igjen. Den største leiren ble etablert på Trondenes og gikk under navnet "Finnmarksbyen". 1600 mennesker bodde her til enhver tid i løpet av årene 1945 til 1951.
Troms historielag har forsøkt å leite frem organiseringen og livet i leiren. Var det en flyktningeleir hos oss og hva opplevde beboerne? Var denne leiren en belastning eller en berikelse for Harstad? Vi har intervjuet folk som bodde i leiren og som har mange minner fra oppholdet her. Harstad sine band til Finnmark er mange og sterke.
Foredragsholder: Frode Bygdnes
Inngang: kr 50,-
Arr: I samarbeid med pensjonistuniversitetet i Harstad

Fikk du med deg dette?

Rull til toppen Skip to content