30. October 2019

Lunsjforedrag "Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid"

Lokasjon

Trondenes Historiske Senter

Start:

12:00

Slutt:

13:00

Vi inviterer til lunsjforedrag med Ingunn Elstad, professor emerita, Uit - Noregs arktiske universitet.

"Hausten 1944 var ordren at Finnmark og Nord-Troms skulle gjerast folketomt. Tvangsevakueringa omfatta heile sivilbefolkninga, frå nyfødde til gamle folk på sjukeheim. Den største utfordringa vart smittsame sjukdommar som spreidde seg undervegs. Hjelpearbeidet med transport, helsetenester og matservering kravde eit samarbeid mellom nazistiske styresmakter og frivillige, som skapte dilemma og konfliktar i motstandsbevegelsen" (Ingunn Elstad)

Foredraget finner sted i Storsalen på Trondenes Historiske Senter. Billettpris 50,- (Billettsalg ved inngangen)

Fikk du med deg dette?

Rull til toppen Skip to content