1. November 2020

Allehelgensgudstjeneste

Lokasjon

Trondenes kirke

Start:

11:00

Slutt:

12:15

Vi inviterer til vår tradisjonelle gudstjeneste på Allehelgenssøndag. Gjennom salmer, musikk, ord og lystenning minnes vi de som er gått bort men også de som er gått foran oss. Svein Ellingsen skriver i en salme:

De som gikk foran oss, dem vil vi minnes / her i Guds hus, hvor en dør står på klem / inn til et glit av den kommende verden; / de som gikk foran, vi tenker på dem!

Gudstjenesten vil bære preg av både håp og takknemlighet, trøst og ettertanke. Dagen før inviterer vi de som har mistet noen i året som gikk til en egen minnegudstjeneste. Men også i gudstjenesten på Allehelgensdag vil det være mulig å tenne lys og ber for de som ikke er blant oss lenger.

Prest Ingvild Kråkenes Moe. Diakon Lars Martin Skipevåg. Kantor Maria-Daniela Raasch. Trondenes motettkor.

Rull til toppen Skip to content