7. November 2021

Allehelgensgudstjeneste

Lokasjon

Trondenes kirke

Start:

11:00

Slutt:

12:00

Vi inviterer til vår tradisjonelle gudstjeneste på Allehelgenssøndag. Gjennom salmer, musikk, ord og lystenning minnes vi de som er gått foran oss, men også de som er gått bort. Svein Ellingsen skriver i en salme:

De som gikk foran oss, dem vil vi minnes / her i Guds hus, hvor en dør står på klem / inn til et glimt av den kommende verden; / de som gikk foran, vi tenker på dem!

Gudstjenesten vil bære preg av både håp og takknemlighet, trøst og ettertanke. Lørdag ettermiddag er de som har mistet noen i året som gikk, invitert til en egen minnegudstjeneste. Men også i gudstjenesten på Allehelgensdag vil det være mulig å tenne lys og ber for de som ikke er blant oss lenger.

Prost Arne Håkonseth. Prest Ingvild Kråkenes Moe. Sunniva Eliassen, mezzosopran. Solmund Nystabakk, lutt. Kantor Maria-Daniela Raasch.

Fikk du med deg dette?

Rull til toppen Skip to content